Reservation & lejebetingelser

Lejebetingelser :

 

Kørekort :

Ingen udlejning til personer der ikke er i besiddelse af et kørekort. B eller BE, som afhænger af trailer.

Se mere nederst på siden TRAILERE & PRISER

 

Bruger :

Enhver kan reservere, og betale leje samt depositum, men det er personen med kørekort der er lejer, samt underskriver lejekontrakten. Lejer er ansvarlig for betaling.

 

Betaling :

Der betales altid forud, og depositum kommer oveni lejeprisen. Betaling kan være kontant eller mobilepay på 27212160

 

Depositum :

Dækker de udgifter der måtte opstå ved uagtsom beskadigelse af trailer, samt bortkomst af diverse udlånte effekter, herunder skader på lys, skærme, spil, stropper og bortkomst af løsdele.

Normalt slid som småskrammer og ridser har ikke indflydelse på depositum.


Modregning i depositum ved skader og mangler på 1500 og 3500 kg. autotrailer :

 

Brækket markeringslygte for kr. 200,-

Brækket sidemarkeringslygte bag kr. 200,-

Brækket kørelys bag (lys,brems,blink) kr. 300,-

Ikke komplet eller mangelfuld fastgøringsstrop kr. 150,-

Bortkommet fjernbetjening til elektrisk spil kr. 700,-

Brud, knude eller beskadigelse på spillets wire forårsaget af forkert brug kr. 300,-

Bortkommet adapterstik uden Cambus kr. 150,-

Bortkommet adapterstik med Canbus kr. 300,-

Bortkommet ledning kr. 250,-

Bortkommet trailerlås kr. 600,-

Større oliespild fra lækket motor og gearkasse kr. 300,-

Buler eller brud i hjul skærme  kr. 400,-

Sprunget sikkerhedswire kr. 100,-

Bøjet næsehjulkonsol eller ødelagt næsehjul kr. 300,-

Ødelagt dæk som følge af sidekollision mod kantsten er andet kr. 1000,-

Skader der kræver forsikring til at dække udgifter kr. 3000,- 


Lejeperioden :

Anføres i lejekontrakt og underskrives af lejer og udlejer. Det er normalt ikke muligt af forlænge lejeperioden uden ny lejekontrakt udarbejdes ved personligt fremmøde på udlejningsadressen.

 

Inden kørsel med trailer :

Lejer og udlejer har inden brug kontrolleret at lys på trailer fungerer. Mangelfuldt lys på trailer forårsaget af lejers anvendte køretøj noteres i lejekontrakt, udlejer forbeholder sig ret til at afvise udlejning hvis mangelfuldt lys udgører risiko for fare og trafiksikkerhed. Aftalte om antal stropper, samt løsdele, og tidsperiode for leje af trailer indskrives i lejekontrakt.

 

Ansvar :

Forsøg aldrig at afkoble traileren fra trækkende køretøj med lastet trailer.

Lejer skal selv sørge for godsforsikring. Hoejsager.dk kan ikke gøres erstatningspligtig af skade på gods, personer, materiel og køretøjer forårsaget af punktering på trailer eller bil. Hoejsager.dk kan ikke gøres erstatningspligtig ved skade af gods, personer, materiel og køretøjer i forbindelse med tilkobling, frakobling, samt af og pålæsning og kørsel med trailer. Hoejsager.dk kan ikke gøres erstatningspligtig for tabt arbejdsfortjeneste samt udgifter til anden transport i tilfælde af funktionssvigt af det lejede. Det er lejers ansvar at sikre gods er tilstrækkeligt fastgjort på trailer, samt trailer er korrekt fastgjort til trækkende bil, samt at trækkende bil ifølge bilens registreringsattest må trække trailer med pågældende last.


Sikkerhed :

Stå aldrig bag ved den bil der skal op på traileren for at skubbe på, lad spillet klare opgaven. Sørg for at den tungeste del af bilen altid er forest på traileren, og så langt fremme som muligt. Monter de medfølgende hjulstropper inden trailerens tip sænkes. Brug altid stropper på alle hjul. Monter hjulstropper som vist på forsiden. Sørg for at der er frit bag traileren ved aflæsning. Lad wiren fra spillet sidde på bilen hvis der er tvivl om bilens evne til at forblive bremset på tippet trailer. Placer ramper og eller nedfæld bagklap inden hjulstropper afmonteres.

 

Ved forsinkelse :

Bliver lejer forhindret i at aflevere trailer til aftalt tidspunkt, kontaktes udlejer ved SMS eller opkald min. 30 min før aftalt afleveringstidspunkt, i henhold til lejekontrakt på mobil 27212160

 

Ved skade, mangler og uheld på trailer eller bil der forhindrer lejer i brug af det lejede :

Kontakt udlejer hurtigst muligt på 27212160 ved SMS eller opkald.

Lejer må foretage hjulskift med tilhørende reservehjul. Lejer må ikke selv foretage andre reperationer.

 

Udeblivelse med det lejede iht. lejekontrakt :

Ved udeblivelse med det lejede efter aftalt og endt lejeperiode betales den aktuelle dagspris, til det lejede er tilbage i udlejers varetægt. Manglende betaling til udlejer efter endt lejeperiode med det lejede i lejers varetægt, er ensbetydende med misligeholdt lejeaftale. Misligeholdelse af lejeaftalen hvor enten manglende betaling, eller aftalt lejeperiode ikke overholdes giver udlejer ved lejers underskrivning af lejekontrakten samtykke til udlejers ret til at afhente det lejede for lejers omkostning, og med lejers accept af afhentning på evt. privat grund. Det lejede kan afhentes af tranportfirma som Falck, og til de gældende dagstakster. Ved afhentning kan lejers aflåsningsenhed demonteres uden oprindelig tiltænkt anordning med og uden lejers tilstædeværelse, eller hvis uden tiltænkt anordning og uden krav på erstatning af denne.

 

Aflevering af trailer :

Det lejede skal til enhver tid afleveres i åbningstiden 07:00 - 20:00 

Traileren afleveres i rengjort stand i tilfælde af større spild fra motor eller gearkasse, ellers trækkes kr. 300,- fra depositum.